MENU
KOŠÍK

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODUVšeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu "www.optim.sk".

Predávajúcim je firma: Marián Lukačko SKYMAX, Šrobárova 2668/21, 058 01 Poprad, IČO: 45 318 557, DIČ: 1080158508, IČ DPH: SK1080158508, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Poprade, odborom živnostenského podnikania, číslo 740-25251.

Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese www.optim.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu "www.optim.sk".

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „www.optim.sk” sú platné v znení uvedenom na adrese www.optim.sk v čase odoslania objednávky zákazníkom.


OBJEDNÁVACIE PODMIENKY

Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

  • Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
  • Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ a miesto podnikania.

Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na vami uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom všej objednávky.

Objednávka odoslaná zákazníkom je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.

Predávajúci je oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (telefonicky, SMS, príp. e-mailom atď.). V prípade, že zákazník odmietne objednávku autorizovať, je považovaná za neplatnú.

K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza ani v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, systémovej chyby systému e-shopu, zlyhaní ľudského faktora a pokiaľ nebude u daného tovaru jasne uvedené, že ide o mimoriadnu zľavu alebo akciu. Kupujúci aj predavajúci má v takomto prípade právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je oprávnený bezplatne stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania a pokiaľ nie je už tovar odoslaný prepravcovi.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí a porozumel ich obsahu.


DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Dodacia lehota je do 2 - 15 pracovných dní. Objednávky štandardne vybavujeme priebežne.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorá bude uvedená pri registrácii zákazníka, resp. pri zadávaní objednávky.

Možnosti prepravy tovaru a súvisiace ceny platné v rámci Slovenska sú nasledovné:

  • prostredníctvom Kuriéra. Deklarovaná doba dodania prepravcom je do 24 - 48 h od odoslania zásielky.
  • prostredníctvom Zásielkovne. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na výdajnom mieste podľa vlastného výberu kedykoľvek od okamihu obdržania hesla. Deklarovaná doba dodania na výdajné miesto je do 24 - 48 h od prevzatia zásielky.

Poštovné do zahraničia je kalkulované osobitne.

Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

Zákazník si po telefonickom dohovore s predávajúcim môže tovar prevziať i osobne na našej adrese.

Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  • na dobierku prostredníctvom kuriéra - za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky.
  • na dobierku prostredníctvom Zásielkovne - za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky.
  • jednorazovým bankovým prevodom na bankový účet firmy uvedený pri objednávke. Objednávky vybavujeme obratom po pripísaní predmetnej platby na účet.
  • v hotovosti pri osobnom odbere v mieste prevádzky firmy alebo na dohodnutom mieste, poprípade doma u zákazníka.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa, dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite kuriéra. Zásielku prekontrolujte a spíšte hneď záznam o škode. Zasielateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil. Poškodenú zásielku nemusíte prevziať. Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho. Neskoršie reklámacie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V liste uveďte číslo objednávky, názov tovaru, množstvo a popíšte rozsah jeho poškodenia.

V prípade reklamácie tovaru nás pre istotu vopred kontaktujte na tel. čísle 0903 398 007 pre možný prípad vyriešenia vašej reklamácie telefonicky. (Napr. ak je chyba spôsobená nesprávnym nastavením satelitného prijímača, nesprávnym ovládaním výrobku atď.) Radi vám pomôžeme s problémom.
V prípade, že je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
K reklamácii môžete priložiť náš reklamačný protokol, kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, popis poruchy a kópiu faktúry.

Odkaz na reklamačný protokol formát PDF: reklamačný-protokol.pdf

Tovar následne zašlite na našu adresu: Marián Lukačko SKYMAX, Šrobárova 2668/21, 058 01 Poprad.

 VRÁTENIE TOVARU

Zákazník ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo vám vyplýva zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 102/2014 Z. z..).

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info(zavináč)optim.sk Spotrebiteľ môže použiť aj  FORMULÁR na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy (PDF)

Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie peňazí. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou, kuriérom alebo osobne na našu adresu. Tovar s kompletným príslušenstvom riadne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Budeme radi, ak nám tovar zašlete v pôvodných obaloch. Podľa možnosti posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Vrátenie tovaru na dobierku nepreberáme. Peniaze za nákup vám vrátime do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

ZÁRUČNÁ DOBA

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám s čímkoľvek poradiť. Ak ste u nás prvýkrát, nebojte sa nás kontaktovať a opýtať sa na hocijakú maličkosť.
Budeme radi, keď Váš prvý nákup na internete bude práve na našom e-shope,a urobíme maximum, aby ste boli spokojný.
 

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.optim.sk

Firma Marián Lukačko SKYMAX si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne znenie je na www.optim.sk. V prípade, že zákazník nesúhlasí so znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

Tieto obchodné podmienky sú platné od dňa 13.6.2014 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk